SMARTX Partners

פורסם בתאריך 5.5.2020

המשכיות עסקית מהותה למזער ככל שניתן את ההשפעה של תרחישים אפשריים העלולים לפגוע בארגון בזמן משבר או אסון, על הפעילות הארגונית השוטפת ומתן מענה מתאים ויעיל להתמודדות בזמן אמת.

בעבר, ארגונים נאלצו להתמודד ולהסתגל לדרכי עבודה חלופיות ולא מוכרות תוך התמודדות עם מתח ואי ודאות רבים. 

היום ברור לכל כי המשכיות עסקית בזמן משבר, מתאפשרת בזכות היערכות מקדימה לשעת חירום. 

חברת סיטריקס העולמית תומכת בגישה חלקה והוליסטית המאפשרת לאנשים ולארגון להמשיך לעבוד בצורה שוטפת בדיוק כפי שהם רגילים גם בזמן חירום, ולשמר רמת פרודוקטיביות מיטבית. 

הורידו את ההנחיות החדשות של סיטריקס להמשכיות עסקית עבור הארגון שלכם: https://bit.ly/3fkWmNh

Business Continuity PDF