Citrix Analytics for Security - אבטחת מידע בארגון

הגנה על סביבת עבודה דיגיטלית באמצעות זיהוי ופתרון איומי אבטחה בזמן אמת עם Citrix

Citrix Analytics for Security
מעניקה אבטחה יזומה

כדי לשמור על נתונים רגישים, עליך לשמור על אבטחת הנכסים והעובדים בזמן אמת, מה שנקרא אבטחת מידע בארגון. Citrix Analytics for Security מעניקה לך הגנת אבטחה יזומה מבלי לסבך את חווית העובדים באמצעות:

Citrix נבחרה למובילה ב-IDC MarketScape
בקטגוריה: virtual client computing.

מענה לצרכי המשתמש עם חלופה מאובטחת ל-VPN מניעת התקפות ברמת הרשת עם גישת zero trust

תמיכה מאובטחת ב-BYOD ובמכשירים לא מנוהלים, מאפשר גישה לאפליקציות באישור IT מבלי להגדיל סיכונים

רענון אבטחת ה-IT שלך, שמירה על הגנה על אפליקציות ונתונים תוך חיזוק הפרודוקטיביות של העובדים

הפתרון היחיד שמתמקד בחוויית העובד ולא במכשור עצמו

 Citrix Analytics for Security משתלב בצורה חלקה בחוויית סביבת העבודה הדיגיטלית שלך.

באמצעות בניית פרופילי סיכון אינדיבידואליים משולבי AI, אתה יכול לזהות סיכונים ופעילות זדונית

ולעצור הפרות לפני שהן מתרחשות. 

הגדר ציון סיכון לכל משתמש על בסיס הרגלי עבודה והתנהגויות בזמן אמת ואתר סיכונים לפני שהם הופכים להפרות.

באמצעות הוספה אוטומטית של פעילויות חריגות, כמו כניסות לא מוכרות או שיתוף מוגזם של קבצים לציון הסיכון.

להגיב לסיכונים בזמן שיא באמצעות אכיפת מדיניות אוטומטית נקיטת פעולה ברגע זיהוי האיום: הגבלת גישה, נעילת משתמשים, הוספה לרשימות מעקב ועוד. 

גילוי תובנות בשניות בעזרת שורת החיפוש.

חיבור ל AZURE Sentinel ו Splunk  

לפתרונות CYBER SECURITY​ נוספים