ControlUp Automation

אופטימיזציה אוטומטית
על גבי המידע הארגוני

מודול Automation

מודול ה- Automation מנטר מקורות דאטה שונים, ואוסף מדדים פרטניים בזמן אמת
יומנים ונתוני קונפיגרציה על פני שכבות המחשוב, האחסון, הרשת והשירות הכולל של ה-Data Center.
המערכת מעריכה כללים מתקדמים ויכולה לבדוק באופן מיידי אלפי שינויים במצב בכל אובייקט לוגי בזמן אמת, וכן מספקת מנגנון הפעלת אירוע.מנגנון הפעלת האירוע ותכונת Script Action מספקים יכולות אוטומציה עבור ControlUp.

אופטימיזציה דינמית של חוויה דיגיטלית​

על ידי מדידת מדדי חוויה דיגיטלית בזמן אמת מתוך הפעלות של המשתמשים והקצאת משאבים נוספים במידה וזמינים

אופטימיזציה של יעילות משאבים​

ביצוע אופטימיזציה דינמית של הקצאת משאבים למשתמשים מעמיסי משאבים תוך דרישת משאבים פנויים ממשתמשים שפחות מעמיסים, מה שמאפשר דחיסות גבוהה יותר מבלי להקריב ביצועים.​

פתרון בעיות משופר​

מינוף טריגרים בזמן אמת לאיסוף מידע רלוונטי נוסף הדרוש לפתיחה ופתרון תקלות (איסוף לוגים רלוונטיים, מוני ביצועים מרגע התקלה ושליחת כל המידע המצורף כחלק מהקריאה).​

הנעה אוטומטית של פעולות EUC​

ביצוע פעולות מתקנות ספציפיות בתגובה ליומנים ואירועים.​

ControlUp Automate מגיעה עם 3 מנגנוני בטיחות עיקריים

ביצוע אוטומציות רק למקבלי הרשאות

על מנת לבצע פעולות אוטומטיות צריך להיות חלק רשום במערכת בתפקיד אבטחה ייעודי (מנהלי אוטומציה)

נטרול עומס יתר

פעולות אוטומטיות שמתבצעות שוב ושוב מצומצמות אוטומטית כדי למנוע עומס יתר של המערכת.

תיעוד ובקרה

כל פעולה או תקלה מתועדות באופן מפורט במערכת לצרכי מעקב בהמשך.

לפתרונות OBSERVABILITY ​ נוספים

SmartxTopCloud הינה משווקת בלעדית של מוצרי קונטרולאפ בישראל

בעלת ניסיון עשיר של מעל 25 שנים בהטמעה של מערכות IT בגופים המובילים בישראל. לצוות המקצועי יש את הכלים להתאים את המערכת לכל סביבה ולספק את המענה המותאם לצרכי הארגון שלכם וזאת בזכות גמישות המערכת והאפשרות להטמעה מדורגת לארגונים צומחים.