SmartX Day 2015

כנס הלקוחות השנתי של סמרטאיקס התקיים ב 19.11.2015 במתחם האירועים של קריפטון הכפר הירוק. בהזדמנות זו נודה למשתתפים על הגעתם, למרצי הכנס על תרומתם החשובה לתכנים ולמשפחת סמרטאיקס בכללותה על הארגון וההתגייסות למטרה! להתראות בשנה הבאה:)