Smart-X Professional Services נבחרו לבצע פרויקט וירטואליזציה בסוכנות היהודית, הפרויקט בהיקף של 1500 משתמשים מכלל העולם

הסוכנות היהודית בחרה בתחנות העבודה הוירטואליות XenDesktop ו-Xenappשל חברת סיטריקס (Citrix), שמוצריה מופצים בישראל על ידי קבוצת אמן. תחנות העבודה הוירטואליות תשמשנה כתשתית מרכזית אשר תחליף בשנים הקרובות את המחשבים האישיים (PC) של עובדי הסוכנות בארץ ובעולם. פרוייקט יישום תחנות העבודה הוירטואליות, אשר נמצא בעיצומו, מבוצע על ידי חברת SmartX, וצפוי להסתיים בעוד מספר חודשים. הפרויקט עתיד לשרת כ- 1500משתמשים בארץ ובעולם בלמעלה מ-100 אתרים שונים. היקפו של הפרויקט נאמד במאות אלפי שקלים.

27.01.2014 פורסם בDWH

לכתבה המלאה