SMARTX Partners

𝗦𝗰𝗼𝘂𝘁𝗯𝗲𝗲𝘀 של קונטרולאפ הינה תוכנת 𝗦𝗮𝗮𝗦 חדשה המבצעת סימולציה יזומה של פעילויות משתמש המוודאת את הזמינות, ואיכות השירות של משתמשי הקצה.
𝗦𝗰𝗼𝘂𝘁𝗯𝗲𝗲𝘀 מאתרת ומתריעה לגבי בעיות בזמן אמת,  מעניקה שקיפות נרחבת של מצב התקינות של האפליקציות הקריטיות ביותר ומוודאת כי הן עובדות באופן אופטימלי.

לפרטים נוספים אודות המוצר: https://www.controlup.com/products/scoutbees/

נגן וידאו