SMARTX Partners

Control Up מציעה מערכת לדוחות אינטראקטיביים המאפשרים למשתמש לדעת מה קרה בכל רגע נתון עד שנה אחורה, לנתח דפוסים ותהליכים ולבצע השוואה לביצועיהן של מאות חברות נוספות בעולם בשלל פרמטרים. באמצעות הידע המשותף בחברה ולצד ניתוח בסיס הנתונים הקיים, ControlUp מאפשרת למשתמש להגיע לתובנות חדשות לגבי צורת השימוש בתשתיות, הבנת הבעיות והצרכים העתידיים והצבת קנה מידה מבוסס נתונים לביצועי ה-IT הארגוניים.

 

לפרטים נוספים אודות המוצר: https://www.controlup.com/products/controlup-insights/