Teramind

פתרון מוביל למדידת תפוקת עובדים ואבטחת מידע

בעקבות משבר הקורונה ארגונים בוחרים להטמיע מערכות ייעודיות לגישה מרחוק לרשת הארגונית ואחרים אף מרחיבים את השימוש במערכות אלו באופן משמעותי.  בגישה מרחוק לרשת הארגונית קיימים סיכונים רבים ואחד המרכזיים בהם, הינו פעילות זדונית של גורם איום פנימי העשוי לפעול נגד הארגון. על כן חשוב ואף הכרחי להצטייד בפתרון מתאים. 

כ- 60% מהנזק שנגרם לארגון מקורו בשימוש לרעה במידע על ידי עובדים בארגון  – האיום הפנימי.  לכן חשוב להטמיע פתרון אשר מאפשר לנטר ולזהות פעילות זדונית טרם התרחשותה. מערכות מומחה ייעודיות מאפשרות לקבל התראות בזמן אמת על התנהגות חריגה ומספקת כלי תחקור עם שלל אפשרויות וחיתוכים, ובכך מסייעת למנוע את אותה פעילות זדונית עוד לפני התממשותה לכדי נזק.

 

Teramind מתמקד ב User Activity Monitoring ובזיהוי ומניעת איומי פנים ארגוניים  (DLP) בזמן אמת באמצעות מנגנון חכם של User Behavior Analytics על-ידי הקלטות מסכי משתמשים, מעקב איסוף ומדידה של מידע ופעילויות חזותיות וטקסטואליות של משתמשים (תוך שימוש במנועי (AI and ML, אפשרויות של Audit and Forensics וזאת, כדי להבטיח המשכיות עסקית של הארגון ורציפות תפעולית.

 

המערכת מקנה למנהלי הארגון ארגז כלים נרחב למדידת תפוקת עובדים על ידי מתן גישה בזמן אמתלפעילויות המשתמש, מפחיתה אירועים ביטחוניים ושומרת על זמינות גבוהה ואמינה של התהליכים העסקיים.

זמנים חדשים מחייבים היערכות מתאימה, אם גם אתם מעוניינים למדוד את הפרודוקטיביות של העובדים, לשמור על אבטחת המידע מול גורמי איום פנימיים 

ולהימנע מחשיפה לסיכון שבך.

Teramind היא חברה אמריקאית בעלת פלטפורמה חכמה ועטורת פרסים עם למעלה מ 2,000 לקוחות ברחבי העולם מכל המגזרים ועומדת בכל התקנים המחמירים של GDPR, HIPAA, PCI

 

מבין לקוחות Teramind  בישראל נמנים: כלל ביטוח, משרד המשפטים, ECI  ודקסל.

 

 

המוצר ניתן להטמעה הן באתר הלקוח ((on premise והן ב Cloud.