Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Teramind

אחד החששות שמטרידים מנהלי ארגונים הוא החשש מפני ירידה בפרודוקטיביות של העובדים מהבית.וכאשר מתבצעת העבודה מהבית, הערכת מידת הפריון והתפוקה קשה יותר. המערכת של טרמיינד נותנת מענה ומספקת תיעוד וניטור של כל הפעילויות והאירועים המתרחשים על גבי ציוד הקצה של הארגון. לצד מדידת תפוקת עובדים, טרמיינד מרחיקה את סיכוני הסייבר ומממשת את מדיניות אבטחת המידע הארגוני.