SMARTX Partners

מכניסים את הרשת הארגונית לבידוד

המעבר לעבודה מהבית מצריך ארגונים לתת מענה מהיר ויעיל להמשך עבודה שוטפת ואופטימלית של משתמשי הקצה שנאלצים בין השאר גם לעמוד בדרישות אבטחת מידע ומדיניות תוכן ארגוני.

 

חלק מהצרכים להם נדרש משתמש הקצה בעבודה השוטפת שלו הם:

  • פתיחה של קבצים בסביבה מאובטחת
  • פתיחת קישורים מחוץ לסביבת האינטרנט הארגונית
  • שחרור עומסים בסביבת ה EUC בשל נגישות לגלישה באינטרנט
  • פתיחת גישה לאתרים מסויימים בסביבת ה EUC
  • המשך עבודה בסביבה היברידית (תחנות קצה וסביבת VDI/RDS)

SLR (SmartX Link Redirection) הוא פתרון חכם המאפשר בבסיסו הגנה מלאה ואופטימלית תוך הפרדה הרמטית של המידע הארגוני מהאינטרנט.

הפתרון פועל בשני ערוצי הגנה: מבודד את תחנת הקצה ומונע פגיעויות מבחוץ וזליגה פנימה של קודים זדוניים.  כל זאת, תוך שמירה על המשכיות עבודה טבעית, שוטפת ופרודוקטיבית של משתמש הקצה.

כיצד עובד הפתרון?

לפרטים נוספים אודות הפתרון:https://cigloo.io /