Laminar

מספקים הגנה מלאה
על הנתונים שלך בענן

SmartxTopCloud הינה הנציגה הרשמית בישראל של חברת Laminar

Laminar הנה פלטפורמה עוצמתית ומתוחכמת המאפשרת לצוותי אבטחה לנטר, לסווג ולהגן על נתונים רגישים בסביבות הענן שלהם. המערכת מספקת תצוגה מקיפה ושליטה מתקדמת הנדרשות לשמירה על אבטחת הנתונים, והעמידה בתקנים (Compliance) ובתאימות ממשל בסביבת הענן (Governance). תומכת ב AWS, Azure, GCP ו- Snowflake.

עם Laminar המידע הארגוני מוגן

Laminar משלבת ממשק חדשני עם יכולות AI המתבססות על מחקר חדשני, כדי לספק את הנראות והשליטה הדרושים בכדי להגן על הנתונים הרגישים ביותר בארגון. 

גילוי וסיווג נתונים בענן

  • באמצעות טכנולוגיית ה-DeepScan של החברה, ניתן לזהות באופן אוטונומי ומקיף נתונים רגישים אשר קיימים במקומות שלא מוגנים ברמה הנדרשת, כמו: נתונים המוטמעים בשרתים וירטואליים, Shadow Data, Data Caches, Data Pipelines,  ו Big Data ועוד. 
  • הפלטפורמה ממנפת את האימות הקשרי הרב-שלבי (Multi-step contextual validation) כדי לזהות ולסווג במדויק נתונים רגישים כגון PII, PHI ו-PCI וכל זאת מבלי לדרוש סיסמה. 
  • המערכת בונה קטלוג נתונים מקיף ועקבי על פני הענן. 

תיעדוף סיכוני אבטחת נתונים

  • Laminar בנתה מודל סיכון ממוקד נתונים המספק תיעדוף מבוסס סיכונים של בקרות והתראות על בסיס רגישות, נפח, מערך אבטחת מידע וחשיפה.  
  • המערכת מתחילה בזיהוי המידע לפי הרגישות הכללית ונפח הנתונים ומעריכה את הסיכון הכללי לנכס מכל המשאבים בסביבת הענן. הציון הכללי של הסיכון מבוסס על רגישות המידע ורמת הסיכון לטובת היכולת להתאים אישית בקרות, ניטור והמלצות תיקון. 

נתונים מאובטחים בענן

Laminar מספקת ניהול מערך אבטחת נתונים (DSPM) האוכפת שיטות עבודה מומלצות ומדיניות לאבטחת הנתונים (Data security best practices and data policy) באמצעות מתן המלצות ספציפיות לשיפור מערך אבטחת ה- Data והנחיות המסייעות בפעולות התיקון. ההמלצות מותאמות לכל סביבת ענן כדי למקסם את היעילות של הפעולות המוצעות. 

ניטור נתונים רציף

המערכת מספקת ניטור גישה לנתונים ב-360 מעלות עבור כל הבעיות, כולל הגנה מפני דליפות נתונים עבור נכסי נתונים עם עדיפות. הפלטפורמה עוקבת אחר העברת נתונים ומזהה חריגות חשודות. חריגות שזוהו יכולות להיות בסוג הנתונים, נפח, קצב, ערוץ תקשורת חריג ועוד. עבור דליפות נתונים, Laminar מספקת הנחיות מדויקות לגבי הודעות ותיקון. 

חשוב לדעת!

Laminar מוטמע בתוך סביבת הענן שלך

כך שהנתונים שלך לעולם לא יוצאים. המערכת משתמשת בפונקציות Serverless של ספק שירותי הענן (CSP) כדי לסרוק את הסביבה.

Laminar מוטמע בקלות

באמצעות Native cloud utilities, אינו דורש Agent ואינו משפיע על הביצועים.