SMARTX Partners

Avalanche SUPPLY CHAIN משמש לניהול יחידות קצה המשמשים לשרשרת האספקה, מאפשר בין השאר הפצה ועדכון של תוכנות ועדכונים.

 

להורדת Data Sheet