מהתקשורת

SmartX: מעצבים את עתיד אבטחת המידע למוסדות בריאות בישראל
האיום מבפנים: ניטור, זיהוי ומניעת איוים פנימיים בארגון עוד לפני התרחשותם
SmartX הטמיעה בבית החולים אסותא את פתרונות סיטריקס
סיטריקס ממשיכה למצב עצמה כשחקנית המציעה פורטפוליו מוצרים מנצח
SmartX הטמיעה בהצלחה רבה פרויקט סיטריקס גדול ברשת המיסים
SmartX: מעצבים את עתיד אבטחת המידע למוסדות בריאות בישראל