SMARTX Partners

פורסם בתאריך 5.3.2020

עבודה מרחוק בצל מגפת הקורונה, הופכת בימים אלו לסוגיה מדוברת בקרב מרבית המוסדות והארגונים בישראל. במקרה של התפשטות הקורונה גם אצלנו, נהיה עדים לצמיחה דרמטית של עבודה מהבית.
חברות שלא נערכו למצב של תרחיש זה, צפויות לסכנה של פגיעה בהמשכיות העסקית של העסק ושירותיו. יש לבחון במיידי היערכות למצב של עבודה בזמן חירום (Business Continuity Plan) והימצאות של תכנית מגירה כדי לקיים שגרה עסקית וצמצום נזק ארגוני.

 

אז איך עושים את זה ומשמרים את ההמשכיות העסקית של הארגון?

𝗖𝗶𝘁𝗿𝗶𝘅 𝗡𝗲𝘁𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲𝗿 הינו פתרון המבוסס על הפרדה מוחלטת של תשתית ה IT הארגוני מתחנות הקצה המרוחקות. המוצר מבוסס פרוטוקול אבטחת מידע מוקשח ומאפשר גישה לסביבת עבודה העסקית. באופן זה, הנתונים העסקיים נשארים מוגנים במרכז הנתונים הארגוני ולא בתחנת הקצה בבית, וכך נשמרת ההמשכיות העסקית של הארגון.

להמשך קריאה אודות Citrix Netscaler

https://www.citrix.com/products/citrix-gateway/