SMARTX Partners

בשנים האחרונות, תחום הבינה המלאכותית עבר ממושגות ערטילאית למימוש של עיבוד נתונים והסקת מסקנות, בעיקר בשל השימוש הגובר במאגרי נתונים גדולים (ביג דאטה).

הרוויה בתחום הבינה העסקית ככלי לשיפור התהליכים העסקיים דחף לשילוב הבינה המלאכותית באמצעות למידת מכונה, שמשמעותה יכולת המחשב ללמוד ולהסיק מסקנות על סמך מאגר נתונים ארגוני.

SmartX.ai הינה חטיבה לניהול פרויקטים בתחומי הדאטה והבינה המלאכותית בהיקפים גדולים עבור ארגוני Enterprise בשילוב של יצרנים מרכזים: SQream, DMway, Datomize